Markanız bizimle güvende..! Anında Online Başvuru yapabilirsiniz.

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Nedir ?

Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent
niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.

Faydalı model koruması, patentle aynı haklara sahiptir, tüm yasal hakları, yaptırımları, uygulanması, hazırlanması
ve buluş sahibine verdiği haklar patentle aynıdır fakat yalnızca Türkiye’ de geçerlidir. Faydalı modelin
koruma süresi 10 Yıldır ve bu süre boyunca koruma sağlar. 10 Yıl sonra buluş sahibinin hakları sona erer
ve yenilenemez..Kimyasal maddelere ve yöntemlere faydalı model alınamaz. Bir buluşun faydalı ile korunabilmesi
için elle tutulur, gözle görülür olması gereklidir. Patent müracaatları faydalı modele çevrilebildiği gibi
faydalı model müracaatı da patent müracaatına çevrilebilir. Faydalı model müracaatları da patent müracaatları
gibi araştırılır ve aynı konu farklı bir şahıs ya da tüzel kişilik tarafından tekrar faydalı model olarak tescil
ettirilmek istenirse ikinci müracaat kabul edilmez.